Το Offshore Teekay φτάνει στον οικισμό Petrobras

29 Οκτωβρίου 2018

Η Teekay Offshore Partners LP ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ορισμένες από τις θυγατρικές της έχουν συνάψει συμφωνία διακανονισμού με τις εταιρείες Petróleo Brasileiro SA και Petroleo Netherlands BV - PNBV SA σε σχέση με διάφορες διαφορές σχετικά με τις συμβάσεις ναύλωσης που είχαν τερματιστεί προηγουμένως στη μονάδα HiLoad DP και τη μονάδα Arendal Spirit για συντήρηση και ασφάλεια (UMS).

Στο πλαίσιο της συμφωνίας διακανονισμού, η Petrobras συμφώνησε να καταβάλει συνολικό ποσό 96 εκατομμυρίων δολαρίων στην Offshore Teekay, η οποία περιλαμβάνει 55 εκατομμύρια δολάρια που πληρώνονται άνευ όρων εντός 30 ημερών. Τα υπόλοιπα 41 εκατομμύρια δολάρια πρέπει να καταβληθούν σε δύο ξεχωριστές δόσεις ύψους 22 εκατομμυρίων και 19 εκατομμυρίων δολαρίων έως το τέλος του 2020 και 2021, αντίστοιχα, υπό ορισμένες πιθανές αντισταθμίσεις.

Εάν κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών και πριν από το τέλος του 2021, συνάπτονται νέες συμβάσεις ναύλωσης με την Petrobras όσον αφορά συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία της Teekay Offshore (όπως το Arendal Spirit UMS, το Petrojarl Cidade de Rio das Ostras FPSO και το Piranema Spirit FPSO) τα αναβαλλόμενα 41 εκατομμύρια δολάρια (πληρωτέα σε δύο δόσεις το 2020 και το 2021 αντιστοίχως) θα μειωθούν κατά 40 τοις εκατό των εσόδων που όντως εισπράχθηκαν κατά την ίδια περίοδο από αυτές τις νέες συμβάσεις. Δεν υπάρχουν συμβόλαια επί του παρόντος που θα είχαν ως αποτέλεσμα την παραγωγή οποιωνδήποτε αντισταθμισμένων ποσών και ούτε η Petrobras ούτε η Offshore Teekay έχουν οποιαδήποτε υποχρέωση να συνάψουν τέτοιες συμβάσεις και, επιπλέον, δεν υπάρχει υποχρέωση κατοχής οποιουδήποτε από τα καθορισμένα περιουσιακά στοιχεία ως διαθέσιμα για ναύλωση από την Petrobras .

Το τέταρτο τρίμηνο του 2018, η Teekay Offshore αναμένει να αναγνωρίσει τον προαναφερθέντα διακανονισμό, ο οποίος αναμένεται να αυξήσει τα έσοδα της Teekay Offshore κατά περίπου 91 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία των μελλοντικών ποσών διακανονισμού μετρητών.

Επιπλέον, η Teekay Offshore έχει συνάψει, μέσω ξεχωριστών θυγατρικών εταιρειών, μια νέα συμφωνία διακανονισμού με την Petrobras όσον αφορά διαφορά σχετικά με τον χάρτη της FPSO Piranema Spirit, σύμφωνα με την οποία η Teekay Offshore συμφώνησε να μειωθεί το χρεωστικό επιτόκιο συνολικού ύψους περίπου 11 εκατομμυρίων δολαρίων , η οποία αναμένεται να πιστωθεί στην Petrobras για την υπόλοιπη διάρκεια της σύμβασης. Την 30η Ιουνίου 2018, το ποσό αυτό είχε ήδη συγκεντρωθεί στις οικονομικές καταστάσεις της Teekay Offshore.

"Την περασμένη δεκαετία, έχουμε οικοδομήσει μια ισχυρή συνεργασία με την Petrobras. Η Petrobras εξελίχθηκε για να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες μας και προσβλέπουμε στην περαιτέρω ενίσχυση αυτής της μακροπρόθεσμης εταιρικής σχέσης στο μέλλον », σχολίασε η Ingvild Sæther, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Teekay Offshore Group Ltd.« Διακανονίσαμε τις συμβατικές διαφωνίες με πολύ εποικοδομητικό τρόπο και τώρα μπορούμε να στρέψουμε την προσοχή μας στη συνεργασία για να παραδώσουμε λύσεις υπεράκτιας παραγωγής και υλικοτεχνικής υποστήριξης για την ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της Βραζιλίας στην ανοικτή θάλασσα ».

Categories: Νομικός, Σκάφη, Συμβάσεις, Υπεράκτια Ενέργεια