Η Euronav πωλεί VLCC για μετατροπή FPSO

Laxman Pai7 Αυγούστου 2019

Η πετρελαιοφόρος εταιρία Euronav NV, με έδρα το Βέλγιο, έχει πουλήσει τον παλαιότερο πολύ μεγάλο μεταφορέα ακατέργαστου αργού πετρελαίου (VLCC) για να μετατραπεί σε σκάφος πλωτής αποθήκευσης και εκφόρτωσης (FPSO).

Ο πλοιοκτήτης ανακοίνωσε ότι η θυγατρική του Euronav Luxembourg πώλησε το πλοίο VLCC VK Eddie (2005 - 305,261 dwt) σε παγκόσμιο προμηθευτή και διαχειριστή υπεράκτιων πλωτών πλατφορμών.

Ένα κεφαλαιουχικό κέρδος από την πώληση περίπου 14,4 εκατ. Δολαρίων θα καταγραφεί κατά τη διάρκεια του τρέχοντος τριμήνου, ανέφερε.

Το πλοίο παραδόθηκε στους νέους ιδιοκτήτες του και θα μετατραπεί σε FPSO και, επομένως, θα εγκαταλείψει τον παγκόσμιο εμπορικό στόλο.

"Η φήμη του Euronav για την παροχή υψηλής ποιότητας επιχειρησιακής χωρητικότητας εκτιμάται στον κλάδο της ανοικτής θάλασσας, με το VK Eddie να είναι το ένατο πλοίο που η εταιρεία έχει εισάγει επιτυχώς σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις κατά την τελευταία δεκαετία", ισχυρίζεται σε δελτίο τύπου.

Η Euronav θεωρεί την τακτική ανανέωση του στόλου σημαντική λειτουργία της διαχείρισης των σκαφών για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πελάτες της, ανέφερε.

Με τη συναλλαγή η Euronav πώλησε το παλαιότερο VLCC της, φέρνοντας το συνολικό υπόλοιπο του στόλου της VLCC σε 42 VLCC, με μέσο όρο ηλικίας 6,7 ετών.

Categories: Επισκευή και μετατροπή πλοίων, Πωλήσεις πλοίων