Ασφαλέστερη από άλλες βιομηχανίες

Με την Jennifer Pallanich18 Ιανουαρίου 2019
© think4photop / Adobe Stock
© think4photop / Adobe Stock

Η αφοσίωση της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ασφάλεια αποδίδει. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου (API) δημοσίευσε την Έκθεσή του για την Ασφάλεια στο Χώρο Εργασίας, η οποία αποκάλυψε εργατικά ατυχήματα και ασθένειες για τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, σε σημαντικά χαμηλότερο ρυθμό από ό, τι για συγκρίσιμες βιομηχανίες στον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ.

Παραδείγματος χάρη, ο δείκτης εργασιακών τραυματισμών και ασθενειών του κλάδου πετρελαίου και φυσικού αερίου το 2017 ήταν 1,7 περιστατικά ανά 100 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης έναντι 2,8 περιστατικών για τον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ και από το 2008 ο δείκτης εμφάνισης του κλάδου μειώθηκε κατά 41% σε μείωση του ποσοστού του ιδιωτικού τομέα κατά 28% την ίδια περίοδο. Συγκεκριμένα, το ποσοστό επίπτωσης 2017 για την εξερεύνηση και την παραγωγή ήταν 1,1 (υπεράκτιες ήταν 0,6) ανά 100 εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση σε σύγκριση με 1,5 για το μεταλλευτικό τομέα των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του API Reid Porter, ο νέος και αναθεωρημένος βιομηχανικός εξοπλισμός και τα πρότυπα ασφαλείας, η δημιουργία εταιρειών περιορισμού και περιορισμού και ο εφεδρικός εξοπλισμός, καθώς και η δημιουργία του Κέντρου Offshore Safety (COS) το 2011, μειώστε. Η COS, υπό την ηγεσία της βιομηχανίας, "έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο τόσο στην προώθηση μιας κουλτούρας ασφάλειας στις υπεράκτιες επιχειρήσεις όσο και στην παροχή μιας σημαντικής διεπαφής με τις κυβερνητικές ρυθμιστικές αρχές", ανέφερε.

Ένας άλλος παράγοντας, σύμφωνα με τον Porter, είναι η εφαρμογή από την βιομηχανία συστημάτων ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η Debra Phillips, αντιπρόεδρος της API Global Industry Services, δήλωσε ότι η έκθεση αντικατοπτρίζει την αφοσίωση της βιομηχανίας σε ασφαλή και υγιή περιβάλλον εργασίας.

«Συνεχίζουμε να βελτιώνουμε την προσέγγισή μας στην εκπαίδευση, την πρόληψη και τη συνεχή βελτίωση - ενσωματώνοντας προηγμένες τεχνολογίες, υλικά και πρακτικές καθώς προσπαθούμε να επιτύχουμε μηδενικά περιστατικά σε ολόκληρο τον κλάδο», δήλωσε.

Ο Porter ανέφερε ότι η εστίαση της βιομηχανίας στη συνεχή βελτίωση επεκτείνεται σε τομείς όπως η περιβαλλοντική εταιρική σχέση, μια συνεργατική προσπάθεια που ξεκίνησε πέρυσι η αμερικανική βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η Περιβαλλοντική Σύμπραξη προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών για να επισημάνει τις μεμονωμένες προσπάθειες και την τεχνολογία της εταιρείας και να ενθαρρύνει τη βελτίωση των λειτουργικών πρακτικών και τεχνολογιών.